03.01.2011г. Фондация „АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ” открива център за образователни услуги

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Стойко Патарев  My status