Фондация АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ е основана на 17.12.2007 г.от Стойко  Патарев и Павлина  Иванова с решение на Сливенски окръжен съд  2147/21.12.2007.

НАШИТЕ ГЛАВНИ ЦЕЛИ СА:

  • Да подпомага деца и хора в неравностойно положение нуждаещи се от грижи.

  • Да подпомага социалната интеграция и личностната реализация.

  • Да насърчава професионално обучение на отпаднали от училище деца и младежи, на възрастни и на ромско население.

  • Да съдейства за установяване  и подържане развитието и утвърждаването на духовните ценности.

  • Да подпомага развитието на спорта, науката, културата, образованието, здравеопазването чрез   изграждане на съвместни партньорства между НПО, органи на централната и местната власт и чуждестранни организации.

  • Да осъществява дейности за подобряване условията на живот в селските райони на община Сливен.

-> Фондация „АЛТЕРНАТИВА ЗА ВСИЧКИ” открива център за образователни услуги <-

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Стойко Патарев  My status