<- назад                                       Реализирани проекти:

  1. Проект – „Родното място – привлекателно и уютно за живот”, финансиран от Община Сливен по програма Реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти общинска собственост.

  2. Проект – „Превенция на ХИВ Спин” финансиран от Корпуса на мира на САЩ в Р.България по програма „Младежко развитие”.

  3. Проект – „По – здравословно бъдеще за децата в с.Драгоданово” финансиран от Корпуса на мира на САЩ в Р.България по програма „Младежко развитие”.

  4. Проект –„Агроекологични плащания” одобрен от Държавен фонд „Земеделие” по Програмата  за развитие на селските райони за периода 2007- 2013 г. – Мярка 111 „ Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания”

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Стойко Патарев  My status