Мисията на Фондацията се състои във фокусиране на работата върху проекти в социалната, образователната сфера и инфраструктурата. Водещ принцип в дейността на фондацията е равни възможности за всеки европеец и осигуряване на качествен и достоен живот.

 

Визията на Фондацията е утвърждаването й като професионален, социално-културен, образователен център в който работят екип от висококвалифицирани специалисти, отговорни личности,толерантни, проявяващи уважение към другите, зачитащи човешкото достойнство и работещи в екип.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Стойко Патарев  My status